Wat u in een testament kunt regelen voor uw kinderen en kleinkinderen

Volgens de wettelijke verdeling krijgen kinderen na uw overlijden geen spullen uit uw nalatenschap. Zij krijgen pas wat als uw partner is overleden. Als u iets anders wilt regelen voor uw kinderen, dan maakt u een testament. Hier volgen een paar veel voorkomende bepalingen.

Schenking ‘rechttrekken’

Als u een van uw kinderen een schenking heeft gegeven, bijvoorbeeld voor studie of de aankoop van een huis, kunt u in uw testament regelen dat uw ene kind meer krijgt dan het andere. Op die manier kunt u de schenking 'rechttrekken' en uw kinderen in totaal ongeveer evenveel geven.

Bepaalde spullen zekerstellen voor uw kinderen

Als u wilt dat uw kind al direct bij uw overlijden bepaalde spullen krijgt, dan regelt u dat in uw testament met een legaat.

Kinderen erven, partner krijgt vruchtgebruik

Heeft u kinderen uit een eerder huwelijk? En bent u hertrouwd? Dan stelt u de erfenis voor uw kinderen veilig door uw nieuwe partner 'vruchtgebruik' te geven. U bepaalt in uw testament wanneer het vruchtgebruik eindigt. Bijvoorbeeld als uw partner hertrouwt, naar een verzorgingshuis gaat of pas als hij of zij overlijdt. Dan gaat uw nalatenschap naar de kinderen.

Kinderen krijgen geld bij hertrouwen partner

Ook kunt u in uw testament regelen dat uw kinderen hun geld uit uw nalatenschap krijgen als uw partner (stiefvader of -moeder van uw kinderen) na uw overlijden hertrouwt. Kinderen kunnen op dat moment ook hun wilsrechten uitoefenen als ze bepaalde spullen willen hebben.

Kind erft met uitsluitingsclausule

Stel dat uw partner na uw overlijden hertrouwt en weer gaat scheiden of overlijdt. Dan kan de nieuwe relatie van uw partner een deel van uw nalatenschap krijgen als zij samen in huwelijkse voorwaarden afspreken dat zij alles delen (dus ook uw erfenis). Er blijft dan minder over voor uw kinderen. Dat voorkomt u met een bepaling in uw testament. We noemen zo'n bepaling 'uitsluitingsclausule'.
Op dezelfde manier kunt u voorkomen dat de (toekomstige) partner van uw kind een deel van uw erfenis krijgt.

Met een uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat de (toekomstige) partner van uw kind een deel van uw erfenis krijgt.

Stiefkinderen

Zonder testament zijn stiefkinderen niet uw erfgenaam.  Als u wilt dat uw stiefkinderen evenveel krijgen als uw eigen kinderen, dan benoemt u ze tot erfgenaam in uw testament. U kunt ook in uw testament bepalen dat ze meedelen in de wettelijke verdeling. Uw stiefkinderen hebben dan recht op hetzelfde deel als uw eigen kinderen. U kunt ze ook tot erfgenaam benoemen voor een kleiner of groter deel dan uw eigen kinderen.

Kleinkinderen

Volgens de wet erven uw kleinkinderen niet van u zolang uw kinderen nog leven. In een testament kunt u regelen dat zij ook iets erven. Hier kunt u voorwaarden aan verbinden, bijvoorbeeld dat zij dit voor hun studie gebruiken. Gaat het om minderjarige kinderen, dan kunt u aangeven wanneer zij hun erfenis in handen krijgen. U kunt een bewindvoerder benoemen die tot die tijd hun erfenis beheert.

Voogd benoemen

Met een voogdijbepaling in uw testament benoemt u iemand die uw minderjarige kinderen verzorgt en opvoedt als u en de andere ouder zijn overleden. Ook beheert de voogd het vermogen dat u uw kinderen nalaat. Een voogdijbepaling kunt u ook via de rechtbank regelen.

Bewindvoerder benoemen

Misschien is uw kind nog jong en wilt u niet dat de andere ouder, (ex)partner of voogd zijn vermogen beheert. Of heeft uw volwassen kind problemen, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, of kan hij niet met geld omgaan. Dan kunt u een bewindvoerder benoemen. Hij of zij beheert de erfenis voor uw erfgenaam. In uw testament bepaalt u hoe lang het bewind duurt en onder welke omstandigheden het bewind vervalt.

Ex-partner geen rechten

Ouders hebben recht op rente-inkomsten van hun minderjarige kinderen. Wilt u niet dat uw ex-partner inkomsten krijgt uit uw nalatenschap voor de kinderen? Dat kunt u voorkomen door in uw testament ouderlijk vruchtgenot uit te sluiten. Dan gaan de rente-inkomsten en andere opbrengsten van uw nalatenschap naar uw kinderen.

Kind onterven

Een kind onterven of uitsluiten van de nalatenschap, regelt u met een testament. Maar een onterfd kind heeft volgens de wet nog steeds recht op zijn 'legitieme portie'. De legitieme portie is een geldbedrag dat gelijk staat aan de helft van de waarde van het erfdeel dat het kind volgens de wet zou erven. De legitieme portie geeft alleen recht op geld, niet op spullen. Uw kind heeft na uw overlijden 5 jaar de tijd om zijn legitieme portie op te eisen. Doet hij dat niet binnen 5 jaar, dan vervalt het recht op zijn deel van de erfenis.

Bent u een kleinkind van de overledene en bent u onterfd? U heeft recht op een legitieme portie als uw vader of moeder, die het kind was van de overledene, ook al was overleden. U heeft dan samen met uw broers en zussen recht op de legitieme portie waarop uw vader of moeder recht zou hebben gehad als die nog leefde. Vraag uw notaris of u recht heeft op een legitieme portie

Wilt u voorkomen dat uw partner de legitieme portie meteen moet uitbetalen als het onterfde kind zijn deel opeist? Bepaal in uw testament dat het onterfde kind zijn legitieme portie pas krijgt op het moment dat uw partner overlijdt. Meer over onterfd

Heb ik een testament nodig als ik jonge kinderen heb?

Jessica heeft twee kleine meisjes. Als zij en haar man komen te overlijden, erven zij alles. Dan is een testament toch niet nodig, dacht Jessica altijd. Maar wat nou als haar en haar man nu al iets overkomt?

Brochure testament maken

Alles over het maken van een testament. En wat er met uw nalatenschap gebeurt als u geen testament heeft.

Download de brochure Brochure testament maken

Bekijk de brochure Brochure testament maken online