Klachten over de notaris

Als u een klacht heeft over de handelwijze, rekening of houding van een notaris, kunt u de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vragen om te bemiddelen. Hieronder leest u welke stappen u kunt ondernemen.

1. In gesprek gaan

Bij een geschil werkt een gesprek voor beide partijen vaak verhelderend. Een oplossing is meestal dichtbij. De KNB heeft enkele tips voor het voeren van een dergelijk gesprek.

2. Bemiddeling door de KNB

Biedt een gesprek geen uitkomst? De KNB kan dan, als u dat wilt, voor u bemiddelen. Deze tussenkomst is onpartijdig en gebeurt door schriftelijke uitwisseling van standpunten. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen alsnog tot een oplossing leidt.

3. Geschillencommissie Notariaat

Komen u en de notaris er niet uit? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. De commissie is onpartijdig en doet een uitspraak waar u en de notaris zich aan moeten houden. Het inschakelen van een geschillencommissie is laagdrempelig, snel en goed(koop) en maakt een gerechtelijke procedure (vaak) overbodig.

4. Kamer voor het notariaat

Gaat uw klacht over de dienstverlening? Als u het idee hebt dat er sprake is van een (foutieve) ambts- of beroepsuitoefening door de (kandidaat-)notaris, dan kunt u een klacht indienen bij de tuchtrechter. Dit doet u bij de kamer voor het notariaat. Neemt de kamer de klacht in behandeling en blijkt deze gegrond? Dan kan de kamer een sanctie opleggen aan de notaris.

5. Naar de civiele rechter

De KNB en kamers voor het notariaat doen geen uitspraken over het vervolg van een conflict en eventuele schadevergoedingen. Hiervoor kunt u zich wenden tot de civiele rechter.

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Uitleg over de belangrijkste regels waar de notaris en u zich aan moeten houden.

Download brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument

Bekijk brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument online