Klachten over de notaris

Als u een klacht heeft over de handelwijze, rekening of houding van uw notaris, dan kunt u verschillende stappen ondernemen. Belangrijk is dat u eerst zelf het gesprek aangaat met uw notaris of een klacht indient volgens de klachtenregeling van het notariskantoor.

Gesprek met de notaris

Een gesprek over uw klacht met de notaris werkt vaak al verhelderend en een oplossing is dan meestal dichtbij. De KNB geeft een aantal tips voor het voeren van een dergelijk gesprek. De meeste notariskantoren hebben een eigen klachtenregeling. Vraag uw notaris hiernaar.

Bemiddeling door de KNB

Als een gesprek of een klacht volgens de klachtenregeling niet tot een bevredigende uitkomst heeft geleid, dan kan de KNB bemiddelen. Deze tussenkomst is onpartijdig. In de meeste gevallen blijkt deze bemiddeling alsnog tot een oplossing te leiden.
De KNB bemiddelt niet bij klachten over de rekening van de notaris. Deze kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat.

Geschillencommissie Notariaat

Behalve bemiddeling aanvragen bij de KNB kunt u ervoor kiezen uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Het moet dan gaan om een klacht over de dienstverlening of de rekening (declaratie) van de notaris.

Kamer voor het notariaat

Als u het idee hebt dat de notaris zich niet heeft gehouden aan de wetten en regels voor notarissen, dan kunt u een klacht indienen bij de tuchtrechter. Dit doet u bij de kamer voor het notariaat. U kunt ook bemiddeling door de KNB aanvragen.

Naar de civiele rechter

De KNB en kamers voor het notariaat doen geen uitspraken over het vervolg van een conflict en eventuele schadevergoedingen. Hiervoor kunt u een rechtszaak starten bij de civiele rechter.

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Uitleg over de belangrijkste regels waar de notaris en u zich aan moeten houden.

Download de brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument

Bekijk de brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument online