Klacht over de notaris:
Kamer voor het notariaat

Als u het idee heeft dat uw (kandidaat-)notaris zich niet heeft gehouden aan de wetten en regels die gelden voor het notariaat, dan kunt u een klacht indienen bij de tuchtrechter. U doet dit bij de kamer voor het notariaat.

Voordat u een klacht indient bij de kamer voor het notariaat, kunt u overwegen bemiddeling door de KNB aan te vragen.

Klacht indienen

Een klacht bij de tuchtrechter dient u in per post of e-mail. Er zijn 4 kamers voor het notariaat. Bij welke kamer u een klacht moet indienen, is afhankelijk van de provincie waar de (kandidaat-)notaris werkzaam is (of is geweest, indien hij niet langer werkzaam is in het notariaat). Bij het indienen van de klacht moet u duidelijk aangeven wat de (kandidaat-)notaris volgens u niet goed heeft gedaan.

Neemt de kamer de klacht in behandeling en blijkt deze gegrond, dan kan de kamer een sanctie opleggen aan de notaris. De kamer kan geen schadevergoeding toekennen.

Kijk voor meer informatie en adresgegevens op de website van de Kamers voor het notariaat.