Klacht over een declaratie:
Geschillencommissie

Notarissen en kandidaat-notarissen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Notariaat. Dit is een onpartijdige commissie die een uitspraak doet over het geschil. Deze uitspraak is bindend: zowel u als de (kandidaat-)notaris moet zich daaraan houden.

De Geschillencommissie Notariaat oordeelt of de (kandidaat-)notaris heeft gehandeld zoals mag worden verwacht van een redelijk bekwame en redelijk handelend notaris.

Voor welke geschillen?

De geschillencommissie behandelt geschillen tot 10.000 euro. Bij een hoger bedrag kan de commissie het geschil alleen behandelen als u uitdrukkelijk afziet van de aanspraak op een vergoeding hoger dan 10.000 euro. Wilt u hier niet van afzien? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de civiele rechter.

Uw geschil voorleggen

Lees ook de brochure Spelregels voor notaris en consument (pdf, 287 kB)

Eerst via kantoorklachtenregeling

Voordat de geschillencommissie de klacht in behandeling neemt, wordt gekeken of u heeft geprobeerd het probleem met de (kandidaat-)notaris zelf op te lossen volgens de klachtenregeling van het kantoor waar de (kandidaat-)notaris werkt. Als dat nog niet is gebeurd, moet u dat eerst doen. U krijgt daarvoor vier weken de tijd. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan neemt de geschillencommissie de klacht in behandeling.

Uitspraak voorleggen aan de rechter

Zowel u als de (kandidaat-)notaris moet zich houden aan de uitspraak van de geschillencommissie. Alleen in bijzondere gevallen kan de civiele rechter het bindend advies vernietigen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de geschillencommissie.

Uitspraken geschillencommissie

In het uitsprakenoverzicht van de Geschillencommissie Notariaat kunt u kijken of er een klacht bij staat die lijkt op uw klacht. U kunt dan de uitspraak bekijken en inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.