Klacht over een declaratie:
Geschillencommissie

U heeft een klacht over de kwaliteit van de dienstverlening of de rekening van de notaris. Een gesprek met de notaris of een klacht via de klachtenregeling van het notariskantoor heeft niet geleid tot een bevredigende oplossing. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat.

Alle notarissen en kandidaat-notarissen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Notariaat. Dit is een onpartijdige commissie die een uitspraak doet over het geschil. Deze uitspraak is bindend: zowel u als de (kandidaat-)notaris moet zich daaraan houden.

Welke geschillen

De Geschillencommissie behandelt de volgende onderwerpen:

  • Klacht over de kwaliteit van de dienstverlening
    In plaats van deze klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie kunt u ook bemiddeling door de KNB aanvragen.
  • Klacht over de hoogte van de rekening van de notaris
    Het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, mag niet hoger zijn dan 10.000 euro.
  • Schadevergoeding
    Als u wilt dat de Geschilencommissie schadevergoeding toekent, dan mag hiervan het bedrag niet hoger zijn dan 10.000 euro. Is het schadebedrag hoger dan 10.000 euro, dan kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan 10.000 euro.

Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie:

Lees ook de brochure Spelregels voor notaris en consument (pdf, 287 kB)