Wat doet een notaris?

Een notaris helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van uw huis, het opstellen van een samenlevingscontract of zaken rond uw onderneming.

De notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid.

Werkterrein

De volgende situaties zijn het werkterrein van de notaris. Soms bent u wettelijk verplicht hiervoor naar de notaris te gaan, in andere gevallen is het aan te raden.

Uw persoonlijke situatie of familie

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie of familie? Of wilt u dingen regelen voor later? Dan gaat u naar de notaris. In deze situaties is een notaris verplicht:

Het is aan te raden (maar niet verplicht) om een notaris in te schakelen voor bijvoorbeeld:

Koop en verkoop van vastgoed

Wilt u een woning of bedrijfspand kopen of verkopen? Dan is het wettelijk verplicht dat te regelen via de notaris. De notaris begeleidt koper en verkoper. De notaris zorgt dat alle afspraken bindend worden vastgelegd in aktes.

Notarissen begeleiden ook:

  • executieveilingen
  • splitsing van een gebouw (een huis wordt opgedeeld in meerdere appartementen)

Zaken rond uw onderneming

Wilt u iets vastleggen of veranderen in uw onderneming? Of start u een onderneming? De notaris kijkt naar de zakelijke kant, maar houdt ook rekening met uw privésituatie. Uw notaris legt in aktes afspraken vast over:

  • de rechtsvorm van een onderneming (bv’s en nv's, coöperaties, vennootschappen onder firma en maatschappen), verenigingen en stichtingen
  • wijzigingen in de statuten
  • wijzigingen in eigendom: bedrijfsopvolging, fusie, splitsing en overdracht 
  • wijzigingen in aandelen: verhandelen, intrekken, verpanden of certificeren