Nalaten aan goede doelen en andere erfgenamen

U wilt iets nalaten aan een goed doel, een stichting of vereniging: dat regelt u in een testament. In een testament kunt u ook vrienden en andere bekenden tot erfgenaam benoemen.

Goede doelen

Er zijn drie manieren om iets na te laten aan het goede doel:

  • U laat (een deel van) uw geld, uw huis, aandelen of waardevolle spullen na aan het goede doel. Dat heet een legaat.
  • Benoem het goede doel als mede-erfgenaam. Het goede doel deelt de erfenis met uw andere erfgenamen. Ook de schulden.
  • Benoem het goede doel als enige erfgenaam. De hele erfenis, inclusief de schulden, gaat dan naar het goede doel. Let op: als u een partner en/of kinderen heeft, dan moet u die eerst onterven. Houd er rekening mee dat zowel uw partner als kinderen ook rechten hebben als ze onterfd zijn.

Als u van plan bent om geld en/of bezit na te laten aan een goed doel, dan is het verstandig om in uw testament een executeur te benoemen. Meer over executeur

Erfbelasting

Goede doelen met ANBI status hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100 procent inzetten voor hun doelstelling.

Andere erfgenamen

In uw testament kunt u iedereen tot erfgenaam benoemen. Als erfgenaam delen ze in uw hele nalatenschap, dus ook in eventuele schulden.

Heeft u speciale spullen in gedachten voor iemand? Dan hoeft u iemand geen erfgenaam te maken. Dat regelt u in uw testament met een legaat. Meer over speciale spullen

Erfbelasting

Als u iets nalaat aan iemand, moet diegene meestal belasting betalen over zijn of haar erfdeel. Hoeveel dat is, hangt af van uw relatie met die persoon.

Wat vroegen anderen

Hoeveel erfbelasting zij betaalt, is afhankelijk van de familierelatie en de hoogte van de erfenis. Uw petekind (ongeacht of zij familie van u is) betaalt geen erfbelasting over een vrijgesteld bedrag. Dit wordt ieder jaar opnieuw door de fiscus vastgesteld. Daarna betaalt zij 30% en afhankelijk van de grootte van de erfenis zelfs 40%. Bekijk de vrijstellingen en tarieven erfbelasting die dit jaar gelden.

Brochure testament maken

Alles over het maken van een testament. En wat er met uw nalatenschap gebeurt als u geen testament heeft.

Download de brochure Brochure testament maken

Bekijk de brochure Brochure testament maken online