Wel of niet automatisch erkend? Situatie vanaf 1 januari 2023

Een kind is automatisch erkend door de moeder via de geboorte ongeacht de relatievorm. Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap hebben beide ouders direct na de geboorte automatisch het gezag over het kind. Dat is bij wet geregeld.

Woont de moeder samen dan moet de andere ouder het kind erkennen. Sinds 1 januari 2023 geldt dat de partner door de erkenning automatisch het gezag krijgt met de moeder, mits de moeder toestemming heeft gegeven voor de erkenning.

Als het kind niet automatisch door de partner is erkend, kunt u dat zelf regelen. Dit kan voor of vlak na de geboorte, maar ook nog op een later moment. Daar is altijd toestemming van de moeder voor nodig tot het kind 16 jaar is. Is het kind 12 jaar of ouder, dan is ook de toestemming van het kind nodig.

Brochure Samen verder

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

Download de brochure Brochure Samen verder

Bekijk de brochure Brochure Samen verder online