Tips voor financiële bescherming

Mensen die afhankelijk worden van anderen, bijvoorbeeld omdat ze lichamelijk of geestelijk achteruit gaan, zijn kwetsbaar. Dat maakt hen een gemakkelijk doelwit voor financieel misbruik of uitbuiting.

Veilig financieel ouder worden

Onderzoek laat zien dat alleenstaande vrouwen boven 80 jaar grote kans lopen om slachtoffer te worden van financieel misbruik of uitbuiting. De belangrijkste reden is onwetendheid: onbekendheid met geldzaken, moeite met online betalingen en pinautomaten.

Het ministerie van VWS heeft sinds 2012 diverse programma’s opgezet om het financieel misbruik onder oudere en kwetsbare mensen te signaleren, bespreekbaar te maken, aan te pakken en te voorkomen. Notarissen maken zich hiervoor op zowel landelijk als lokaal niveau sterk samen met onder meer Veilig Thuis, seniorenorganisaties, banken, bewindvoerders en mentoren.

Meer informatie over: Lokale allianties Wat is financieel misbruik van ouderen?

Levenstestament maakt misbruik lastig

Met een levenstestament kunt u financieel misbruik niet helemaal uitsluiten, maar u verkleint wel de kans omdat u heeft laten vastleggen welke bevoegdheden iemand heeft voor bepaalde situaties.

Praktische tips

Naast een levenstestament nog wat tips:

  1. Neem een aparte huishoud- of leefgeldrekening naast uw eigen bankrekening. Naar deze rekening wordt maandelijks een bepaald bedrag overgemaakt, dat bijvoorbeeld door de mantelzorger gebruikt kan worden voor de boodschappen. Een hoger bedrag opnemen is niet mogelijk.
  2. Vraag de bank om iemand ‘meekijk-rechten’ op uw bankrekening te geven. Degene die meekijkt, kan dan in de gaten houden of er geen misbruik wordt gemaakt.
  3. Neem geen en/of-bankrekening met iemand anders dan uw partner. Die ander kan dan namelijk zonder uw toestemming of medeweten geld opnemen van zowel uw bankrekening als de bijhorende spaarrekening. Bij misbruik kan de bank hier niets tegen doen. U heeft immers zelf bepaald om samen met die ander een rekening te openen en hiervoor getekend.

Voorlichting oudere migranten

In samenwerking met de ouderenbond voor migranten (NOOM) ontwikkelde het notariaat voorlichtingsfilmpjes over de mogelijkheden van het levenstestament en hoe het werkt bij testament en erfenis. De onderliggende boodschap is alert te zijn op signalen van financieel misbruik. Deze filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Turks en Arabisch. U kunt ze vinden op het Youtube KNBkanaal.

Levenstestament oudere migranten

Wie doet mijn geldzaken als ik dat zelf niet meer kan en hoe regel ik dat? (3:17 min)