Levenstestament en volmacht

U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

In het kort

Het voordeel van een levenstestament dat bij de notaris is vastgelegd, is dat banken de genoemde vertrouwenspersoon erkennen en dat die vertrouwenspersoon de benodigde machtigingen verkrijgt om uw zaken te kunnen waarnemen.

Een op maat gemaakt levenstestament kost tijd. De notaris bereidt dit samen met u voor. De kosten voor een levenstestament beginnen gemiddeld rond de 650 euro inclusief btw. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van uw wensen en situatie. Ieder notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service.

Wat is een levenstestament en volmacht?

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. Meer over testament

Jessica weet raad: het levenstestament

Bekijk de video over het levenstestament (1:50 min)

Voorbereiding op uw levenstestament

Voordat u naar de notaris gaat is het goed eerst zelf na te denken voor welke situaties u iets wilt regelen en over de keuze voor de vertrouwenspersoon.

Uw wensen in kaart brengen

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. Het kan gaan om:

  1. Uw financiële en zakelijke belangen.
  2. De keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie.
  3. Uw persoonlijke wensen.

Heeft u medische wensen in uw levenstestament staan? Vergeet dan niet deze met uw eigen dokter te bespreken. Bekijk de toelichting
Ook is er een uitleg voor artsen beschikbaar met informatie over een notarieel levenstestament met (bijgevoegde) wilsverklaringen. Bekijk de uitleg

Benoemen vertrouwenspersoon

In uw levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Dat kan één persoon zijn die alles regelt, of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke. Houd er rekening mee dat zowel banken als artsen maar één contactpersoon willen. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. U kunt in principe iedereen vragen. Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

U geeft in uw levenstestament instructies voor de vertrouwenspersoon. Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen. Het is ook goed om over een opvolger van uw vertrouwenspersoon na te denken als deze niet meer in staat is om zijn taken te vervullen.

Lastige situaties binnen de familie
Is uw vertrouwenspersoon een van uw kinderen? Denk dan goed na over de rol van de andere kinderen en voorkom lastige situaties.

Toezicht vertrouwenspersoon

U kunt ervoor zorgen dat er toezicht is op de uitvoering van uw levenstestament door aan te geven dat de vertrouwenspersoon in bepaalde situaties met anderen overlegt. Samen met de notaris kunt u bepalen welke afspraken u hierover maakt. Dat voorkomt gedoe binnen de familie. Het woord toezicht klinkt misschien als controlemiddel, maar dat is het niet alleen. Het geeft anderen het gevoel erbij betrokken te zijn. Doordat meer ogen meekijken wordt ook nog eens het risico op financieel misbruik verkleind.
Klik hier voor een praktijkvoorbeeld

Taken toezichthouder
Belangrijkste taak van de toezichthouder is alert zijn op onverwachte of hoge uitgaven tijdens de (jaarlijkse) controle. Daarnaast kan de toezichthouder een signalerende rol hebben. Dat betekent dat hij of zij nagaat of de vertrouwenspersoon voldoende rekening houdt met de wensen in het levenstestament. Denk aan het inkopen van zorg. Hij informeert ook de naasten als dat in het levenstestament staat.

De toezichthouder kan iemand zijn uit uw eigen omgeving of een professional. De notaris vertelt u er graag meer over.

Checklist Levenstestament

Gebruik de checklist om alvast na te denken over welke keuzes u wilt maken. Het is ook een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris.

Download de checklist Checklist Levenstestament

Rol notaris

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en uw vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen. Laat daarom een levenstestament of volmacht opstellen bij de notaris.
De notaris controleert of u wilsbekwaam bent op het moment van vastleggen en ondertekenen van de notariële akte. Zo kan hierover achteraf geen discussie ontstaan.

De notaris bewaart de akte en geeft u een of meer afschriften. U bepaalt wie er verder een afschrift ontvangt. Denk aan uw vertrouwenspersoon, de bank (het financiële deel) en uw huisarts of behandelend arts (het medische deel). Op die manier weten ook anderen van uw wensen af.

Portret van JaapPortret van Richard

Jaap kiest voor een volmacht

Centraal Levenstestamentenregister

De notaris kan uw levenstestament of volmacht aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Bij het CLTR kan worden nagevraagd of iemand een levenstestament of volmacht heeft gemaakt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. Registratie gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Brochure Het levenstestament: Wie geeft u het vertrouwen?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament.

Download de brochure Brochure Het levenstestament: Wie geeft u het vertrouwen?

Bekijk de brochure Brochure Het levenstestament: Wie geeft u het vertrouwen? online