Centraal Levenstestamentenregister

Het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een levenstestament heeft opgemaakt. Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament, maar beantwoordt wel de vraag of iemand een levenstestament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Inschrijving van het levenstestament bij het CLTR is niet verplicht. De kosten van inschrijving bedragen 5,50 euro excl. btw.

Raadplegen CLTR

Uitsluitend (kandidaat-)notarissen kunnen het CLTR raadplegen. Dit kan alleen digitaal. Wilt u weten of iemand een levenstestament heeft? Neem dan contact op met een notaris.

Naar de notaris

Over de inhoud van een levenstestament is bij het CLTR niets bekend. U kunt zelf een afspraak maken met de betreffende of een willekeurige notaris. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden informatie over de inhoud van het levenstestament.

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met het Centraal Levenstestamentenregister: 0900-114 4 114 (25 ct. per minuut, op werkdagen van 9-12 uur en 13.30-16 uur).

Privacy

Het CLTR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de CLTR privacyverklaring (pdf).