Samenwonen

Een spannend moment: samen verder in één huis. Een drukke tijd, met verhuizen, klussen, regelen en aanschaffen van spullen. Maar wist je dat de wet niets heeft geregeld voor samenwoners? Afspraken vastleggen in een samenlevings­contract geeft duidelijkheid en heeft voordelen.

In het kort

Het voordeel van een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, is dat deze voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen voor partnerpensioen. 

Een op maat gemaakt samenlevingscontract kost tijd. De notaris bereidt dit samen met u voor. De kosten voor een akte beginnen gemiddeld rond de 700 euro inclusief btw. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van uw wensen en situatie. Ieder notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service.

Video

Bekijk de animatie over samenwonen (1:10 min)

Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevings­contract (ofwel samenlevings­overeenkomst) kunt u allerlei afspraken vastleggen. Zo kunt u aangeven welke spullen van u persoonlijk zijn en wat gezamenlijk is. Dit geldt ook voor de schulden. U kunt ook afspraken maken over de financiën. Denk aan het geld voor de boodschappen of voor het gas, water en licht. Maar ook wat er moet gebeuren met uw huis of pensioen als u uit elkaar gaat.

Wat spreken júllie af?

Met deze 5 stappen breng je in kaart welke afspraken jullie samen willen maken.

Download het stappenplan Wat spreken júllie af?

Rol notaris

U en uw partner stellen samen één document op. Als de notaris de overeenkomst heeft gemaakt, zet u beiden uw handtekening. De notaris bewaart uw samenlevings­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen. Partnerpensioen moet u nog wel aanvragen bij het pensioenfonds.

Portret van RobinPortret van Lotte

Robin verdient meer dan Lotte

Overeenkomst aanpassen of beëindigen

Een samenlevings­contract kunt u altijd veranderen bij de notaris. Neem in dat geval een kopie van de oude overeenkomst mee. Als u die kwijt bent, kunt u meestal tegen een vergoeding een nieuwe kopie bij uw notaris aanvragen.

Samenwonen met of zonder contract?

Vergelijk de mogelijkheden in diverse situaties en bekijk wat er wel en niet is geregeld.

Vergelijk de mogelijkheden

Belangrijkste verschillen met trouwen en geregistreerd partnerschap

  • Als u samenwoont, is uw relatie niet officieel vastgelegd. Er gelden geen rechten en plichten.
  • Fiscaal partnerschap en het krijgen van een partnerpensioen moet u zelf regelen.
  • Als u samen kinderen krijgt, heeft alleen de biologische moeder automatisch het gezag.
  • Er is geen gemeenschap van goederen en er is ook niets geregeld als u uit elkaar gaat. Behalve onderhoudsplicht voor uw gezamenlijke kinderen.
  • Bij het overlijden van een van de partners is de andere partner geen erfgenaam. De gezamenlijke bezittingen worden gelijk verdeeld onder de partner die achterblijft en de familie van de overleden partner.

Wat vroegen anderen?

Dat hangt af van uw situatie. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partners, dan is het geld van de en/of-rekening automatisch van u samen.

Zijn u en uw partner niet in gemeenschap van goederen getrouwd of geregistreerd partner, dan hangt het af van de afspraken die u samen heeft gemaakt of het geld van u samen is of niet:

  • In huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten wordt vaak vastgelegd dat het geld op een en/of-rekening gemeenschappelijk wordt.
  • Heeft u geen afspraken gemaakt over de en/of-rekening, dan is dat geld niet gemeenschappelijk maar blijft het geld van wie het afkomstig is (of voor wie het op de rekening is gestort).

Als u een en/of-rekening met iemand anders dan uw partner heeft (bijvoorbeeld ouder en kind), dan hangt het ook af van de afspraken die u met die ander heeft gemaakt of het geld van u samen is of niet:

  • Heeft u geen afspraken gemaakt, dan is het geld op de en/of-rekening niet gemeenschappelijk maar blijft het geld van wie het afkomstig is (of voor wie het op de rekening is gestort).
  • U kunt wel afspreken dat het geld dat op een en/of-rekening staat en wat daarop in de toekomst wordt gestort van u samen zal zijn. U (of de andere rekeninghouder) zult die afspraken moeten kunnen bewijzen dus het is verstandig om dat schriftelijk te doen.

Brochure Samen verder

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

Download de brochure Brochure Samen verder

Bekijk de brochure Brochure Samen verder online