Testament opstellen

In uw testament legt u vast wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, of zijn de in het testament aangewezen erfgenamen en hun kinderen overleden, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

In het kort

Met een testament maakt u uw eigen keuzes. Laat deze goed aansluiten op uw persoonlijke (gezins)situatie voor nu en in toekomst. De notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen.

Een op maat gemaakt testament kost tijd. De notaris bereidt dit samen met u voor. De kosten voor een testament beginnen gemiddeld rond de 650 euro inclusief btw. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van uw wensen en situatie. Ieder notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service.

Wat is een testament?

Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap benoemt u een executeur in het testament.

Steffie legt uit

Steffie legt alles uit over hoe een testament werkt.

Wilsbekwaam

Om een testament te kunnen maken, moet u wilsbekwaam zijn. U moet in staat zijn de gevolgen van uw testament te begrijpen. Als de notaris twijfelt of u wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, zal deze niet zonder meer een testament opstellen. Als er een testament is gemaakt en later wordt vastgesteld dat u op dat moment niet wilsbekwaam was, is het testament niet geldig.

Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw testament

In deze brochure leest u hoe de notaris te werk gaat bij het opstellen van een testament. 

Download de brochure Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw testament

Rol notaris

Alleen een notaris kan een testament opmaken. Dit gebeurt via de volgende stappen:

  1. Maak een afspraak met uw notaris.
  2. Tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie en uw wensen.
  3. De notaris adviseert u over de gevolgen van uw wensen.
  4. De notaris vertaalt uw wensen in juridische bepalingen.
  5. Na het gesprek krijgt u de voorlopige versie van uw testament thuis gestuurd.
  6. Maak een tweede afspraak om de akte te laten passeren.
  7. Nadat de notaris heeft gecheckt of u de gevolgen van uw testament begrijpt, zet u beiden een handtekening. Uw testament is nu officieel.
  8. De notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.
  9. U krijgt een kopie van uw testament mee naar huis. Het origineel bewaart de notaris in een kluis.
  10. Uw testament treedt in werking als u overlijdt.

Goed om te weten en tips

Testament is privé

Zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht: hij praat dus met niemand over uw testament.

Niet als echtpaar één testament

U kunt niet samen met uw partner één testament opmaken. Ieder maakt een eigen testament. Wilt u dingen gezamenlijk regelen, zoals de voogdij over uw kinderen? Dan neemt u beiden in uw testament een voogdijbepaling op. Het is dan handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan.

Testament geldig tot herroeping

Een testament is geldig totdat u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Om uw testament te wijzigen, maakt u een afspraak met een notaris.

Het is verstandig om eens in de vijf jaar uw testament opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen aan uw situatie.

Centraal Testamentenregister

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Zo kunnen erfgenamen na uw overlijden zien of u een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dit ligt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar. Alleen notarissen kunnen dit register inzien.

Brochure testament maken

Alles over het maken van een testament. En wat er met uw nalatenschap gebeurt als u geen testament heeft.

Download de brochure Brochure testament maken

Bekijk de brochure Brochure testament maken online