Testament opstellen

In uw testament legt u vast wat er moet gebeuren met uw nalatenschap als u overlijdt. Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament maken. Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris.

Stappenplan

Het opstellen van een testament verloopt via de volgende stappen:

  • Maak een afspraak met uw notaris.
  • Tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie en uw wensen.
  • De notaris adviseert u over de gevolgen van uw wensen.
  • De notaris vertaalt uw wensen in juridische bepalingen.
  • Na het gesprek krijgt u de voorlopige versie van uw testament thuis gestuurd.
  • Maak een tweede afspraak om de akte te laten passeren. Uw testament is nu officieel.
  • De notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR kunnen erfgenamen na uw overlijden zien of u een testament heeft en bij welke notaris dit ligt.
  • U krijgt een kopie van uw testament mee naar huis. Het origineel bewaart de notaris in een kluis.
  • Uw testament treedt in werking als u overlijdt.

Wilsbekwaam

Om een testament te kunnen maken, moet u wilsbekwaam zijn. U moet in staat zijn de gevolgen van uw testament te begrijpen. Als de notaris twijfelt of u wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, zal deze niet zonder meer een testament opstellen. Als er een testament is gemaakt en later wordt vastgesteld dat u op dat moment niet wilsbekwaam was, is het testament niet geldig.

Curatele

Als iemand wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat, dan moet de kantonrechter toestemming geven voor een testament.

Goed om te weten

Testament is privé

Zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht: hij praat dus met niemand over uw testament.

Niet als echtpaar één testament

U kunt niet samen met uw partner één testament opmaken. Ieder maakt een eigen testament. Wilt u dingen gezamenlijk regelen, zoals de voogdij van uw kinderen? Dan neemt u beiden in uw testament een voogdijbepaling op. Het is dan handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan.

Geldigheid testament

Een testament is geldig totdat u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Om uw testament te wijzigen, maakt u een afspraak met een notaris.

Het is verstandig om eens in de vijf jaar uw testament opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen aan uw situatie.

Brochure

Alles over het maken van een testament.

Download de brochure Brochure

Bekijk de brochure Brochure online

Vond u deze informatie nuttig?