Geregistreerd partnerschap

Samen verder als geregistreerde partners. Als u niet wilt trouwen maar toch uw relatie officieel wilt maken, kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap. Hiermee weet u zeker dat de wet automatisch een aantal zaken voor u regelt. Bepaalt u liever zelf, dan maakt u partnerschaps­voorwaarden.

  Verschil geregistreerd partnerschap en trouwen

  Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. U moet ook eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Vervolgens ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen een verklaring. De verschillen met een huwelijk zijn:

  • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven.
  • U kunt het geregistreerde partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat. Als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent, moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in andere landen niet altijd erkend of er gelden andere regels.
  Portret van CarolienPortret van Dirk

  Carolien wil niet een tweede keer trouwen

  Beperkte gemeenschap van goederen

  Als u een geregistreerd partnerschap aangaat zonder voorwaarden, dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit is wettelijk zo geregeld. Meer over de wet beperkte gemeenschap van goederen

  Beperkte gemeenschap betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Uitzondering vormen erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens uw geregistreerd partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven.

  Vóór 2018 als partners geregistreerd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De nieuwe wet verandert hier niets aan.

  Partnerschapsvoorwaarden maken

  Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In partnerschapsvoorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is (algehele gemeenschap van goederen).
  Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden gaat u naar de notaris.

  Internationaal partnerschap

  Heeft een van u een andere nationaliteit? Of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kan voor uw partnerschap het recht van een ander land gelden. Doe een korte test waarmee u kunt nagaan of u een internationaal partnerschap hebt en wat dat betekent.

  Sommige landen binnen Europa en veel landen buiten Europa erkennen een geregistreerd partnerschap niet.

  Eigen huis, bezittingen en schulden

  Volgens de wet

  • Persoonlijke bezittingen en schulden van vóór het geregistreerd partnerschap vallen niet binnen de gemeenschap van goederen. Als u uit elkaar gaat, hoeft u die bezittingen en schulden niet te delen. Wat vóór het geregistreerd partnerschap van u samen was, blijft van u samen.
  • Bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, zijn van beide partners samen. Deze moet u delen als u uit elkaar gaat.
  • Een erfenis of schenking die u tijdens het geregistreerd partnerschap krijgt, blijft van u alleen.

  Zelf bepalen

  • Vastleggen in voorwaarden welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk.
  • Als u samen een woning koopt, is het huis van u samen. Stel voorwaarden op als u het eigendom anders wilt verdelen.
  • Als een van beiden meer verdient dan de ander en u dat wilt delen, legt u met voorwaarden vast hoe de groei van uw spaargeld wordt verdeeld.
  • In een testament zelf aangeven wie wat van u gaat erven. Een testament is een persoonlijk document.

  Hou altijd een goede administratie bij van uw persoonlijke bezittingen. Kunt u niet aantonen dat iets van u is? Dan moet u het toch delen als u uit elkaar gaat. Meer over de gemeenschap van goederen

  Als u kinderen krijgt

  Volgens de wet

  • Bij een geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw bent u automatisch erkend als ouders en is het gezag geregeld.
  • Bij een geregistreerd partnerschap van twee mannen of twee vrouwen is het gezag afhankelijk van de situatie. Lees wat u kunt doen in uw situatie bij Erkenning en gezag

  Zelf bepalen

  • Vastleggen in voorwaarden hoe u de kosten voor de kinderen verdeelt.
  • Bent u beiden man of beiden vrouw, dan is het gezag over de kinderen niet automatisch voor u en uw partner geregeld. Lees wat u kunt doen in uw situatie bij Erkenning en gezag.

  Eigen zaak

  Volgens de wet

  • Partners delen niet alleen de inkomsten die zij in loondienst verdienen, maar ook wat er tijdens het geregistreerd partnerschap met de eigen onderneming wordt verdiend.

  Zelf bepalen

  • Veiligstellen van de continuïteit van uw eigen zaak.
  • Beschermen van de partner en bijvoorbeeld het gezamenlijk huis tegen eventuele schuldeisers van uw bedrijf via partnerschaps­voorwaarden.
  • Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om volgens de algehele gemeenschap van goederen geregistreerd partners te zijn. Bijvoorbeeld als u met pensioen bent of stopt met uw onderneming. Zet via partnerschaps­voorwaarden de beperkte gemeenschap om naar algehele gemeenschap van goederen. Vraag voor uw situatie advies bij de notaris.

  Bij overlijden van u of uw partner

  Volgens de wet

  • U bent elkaars erfgenaam.
  • Ook uw kinderen zijn automatisch uw erfgenaam. Zij krijgen hun deel pas als u er beiden niet meer bent.

  Zelf bepalen

  • Uw kinderen uit een vorige relatie zijn uw wettelijke erfgenamen. Opnieuw een geregistreerd partnerschap aangaan, of trouwen, kan de omvang van uw erfenis veranderen. Goede voorwaarden waarin staat welke bezittingen en schulden persoonlijk zijn en welke gemeenschappelijk voorkomen onduidelijkheid bij uw nieuwe partner en (al) uw kinderen.
  • In een testament zelf aangeven wie wat van u gaat erven. Een testament is een persoonlijk document.

  Als u uit elkaar gaat

  Volgens de wet

  • Als u geen minderjarige kinderen heeft, kan een notaris of advocaat de beëindiging van het partnerschap regelen.
  • Wanneer u er samen niet uitkomt, of als er minderjarige kinderen zijn, wordt via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend.
  • Het gezag over de kinderen blijft bij beide ouders, tenzij de rechter anders bepaalt.
  • De onderhoudsplicht geldt ook na de beëindiging van het partnerschap. Bij minderjarige kinderen moeten de ouders een ouderschapsplan opstellen. Dat kan via rechtwijzer.nl. De rechter bepaalt hoe kinder- en eventuele partneralimentatie geregeld moeten worden, als de partners daar zelf geen afspraken over kunnen maken. Meer informatie over kinderalimentatie op rijksoverheid.nl.

  Zelf bepalen

  • Beëindigen van het partnerschap via een overeenkomst bij een notaris of advocaat als u geen minderjarige kinderen heeft en het met elkaar eens bent.
  • Inschakelen van een advocaat als u minderjarige kinderen heeft en als u het niet met elkaar eens bent. U kunt ieder een eigen advocaat of een gezamenlijke advocaat kiezen. De advocaat vraagt voor u de beëindiging van het partnerschap bij de rechtbank aan.
  • Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator in om u te helpen bij het maken van afspraken over de beëindiging van het partnerschap. Meer informatie:

  Brochure Samen verder

  Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

  Download de brochure Brochure Samen verder

  Bekijk de brochure Brochure Samen verder online

  Vond u deze informatie nuttig?