Geregistreerd partnerschap

Samen verder als geregistreerde partners. Als u niet wilt trouwen maar toch uw relatie officieel wilt maken, kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap. Dan weet u zeker dat de wet automatisch een aantal zaken voor u regelt.

Wat betekent ‘Beperkte gemeenschap van goederen’?

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat zonder voorwaarden, dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Uitzondering vormen erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens uw geregistreerd partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Algehele gemeenschap van goederen vóór 2018

Bent u vóór 2018 als partners geregistreerd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, verandert hier niets aan.

Vergelijk de mogelijkheden

Partnerschapsvoorwaarden maken

Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In partnerschapsvoorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is (algehele gemeenschap van goederen).
Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden gaat u naar de notaris.

Portret van CarolienPortret van Dirk

Carolien wil niet een tweede keer trouwen

Internationaal partnerschap

Heeft een van u een andere nationaliteit? Of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kan voor uw partnerschap het recht van een ander land gelden. Doe een korte test waarmee u kunt nagaan of u een internationaal partnerschap hebt en wat dat betekent.

Sommige landen binnen Europa en veel landen buiten Europa erkennen een geregistreerd partnerschap niet.

Verschil geregistreerd partnerschap en trouwen

Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. U moet ook eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Vervolgens ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen een verklaring. De verschillen met een huwelijk zijn:

  • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven.
  • U kunt het geregistreerde partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat. Als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent, moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in andere landen niet altijd erkend of er gelden andere regels.

Wat vroegen anderen?

Dat hangt af van uw situatie. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partners, dan is het geld van de en/of-rekening automatisch van u samen.

Zijn u en uw partner niet in gemeenschap van goederen getrouwd of geregistreerd partner, dan hangt het af van de afspraken die u samen heeft gemaakt of het geld van u samen is of niet:

  • In huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten wordt vaak vastgelegd dat het geld op een en/of-rekening gemeenschappelijk wordt.
  • Heeft u geen afspraken gemaakt over de en/of-rekening, dan is dat geld niet gemeenschappelijk maar blijft het geld van wie het afkomstig is (of voor wie het op de rekening is gestort).

Als u een en/of-rekening met iemand anders dan uw partner heeft (bijvoorbeeld ouder en kind), dan hangt het ook af van de afspraken die u met die ander heeft gemaakt of het geld van u samen is of niet:

  • Heeft u geen afspraken gemaakt, dan is het geld op de en/of-rekening niet gemeenschappelijk maar blijft het geld van wie het afkomstig is (of voor wie het op de rekening is gestort).
  • U kunt wel afspreken dat het geld dat op een en/of-rekening staat en wat daarop in de toekomst wordt gestort van u samen zal zijn. U (of de andere rekeninghouder) zult die afspraken moeten kunnen bewijzen dus het is verstandig om dat schriftelijk te doen.

Brochure Samen verder

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

Download de brochure Brochure Samen verder

Bekijk de brochure Brochure Samen verder online