Speciale spullen erven

U kunt speciale spullen erven via een legaat of codicil.

Legaat

Als in een testament staat dat u een legaat krijgt, dan laat de overledene u iets na dat speciaal voor u is. Bijvoorbeeld een meubelstuk, een auto, sieraden of een som geld. De erfgenamen en de executeur zijn verplicht u op de hoogte te stellen van het legaat en u het legaat te geven. Iemand die een legaat krijgt, heet een legataris.

Wanneer krijgt u uw legaat?

Bevat de erfenis schulden, dan moeten eerst de schuldeisers worden betaald uit de nalatenschap. Daarna krijgt u uw legaat. Schuldeisers hebben voorrang op de legataris. Maar een legataris heeft voorrang op de erfgenamen.

Weigeren legaat

Een legaat hoeft u niet te accepteren. Een reden om te weigeren, is als het legaat een huis betreft en u veel kosten verwacht aan het huis. Of omdat u het legaat niet wilt. Of als de overledene voorwaarden aan het legaat heeft verbonden waar u het niet mee eens bent. Voor elk legaat kunt u apart beslissen of u het accepteert of weigert.

Codicil

Met een codicil kunt u spullen met emotionele waarde van iemand erven. In het codicil staat een nauwkeurige omschrijving om welk voorwerp of meubel het gaat. Het is een handgeschreven document. Een codicil is in het huis van de overledene of bij de notaris in bewaring gegeven.

Erfgenaam, onterfd en spullen erven

U kunt erfgenaam zijn én een legaat of codicil krijgen. Beide kunt u los van elkaar accepteren of weigeren. Het is ook mogelijk dat u bent onterfd, maar wel een legaat of codicil krijgt. Als u kind bent van de overledene, dan wordt de waarde van uw legaat afgetrokken van uw legitieme portie.

Wat vroegen anderen?

Hoeveel erfbelasting u betaalt hangt af van 2 zaken:

  • Uw relatie tot degene van wie u erft. Partner, kinderen en kleinkinderen ontvangen een hogere vrijstelling dan overige erfgenamen.
  • De financiële waarde van het legaat.

Bekijk de vrijstellingen en tarieven erfbelasting die dit jaar gelden.