Een woning erven

Als u een woning erft, komt daar veel bij kijken. Hoe gaat het met de verkoop? Wat als een van de erfgenamen in het huis wil (blijven) wonen? Hoe bepaal je wat een huis waard is? En hoe zit het met de erfbelasting?

Restschuld op het huis

Een huis erven is niet zonder risico’s. Sommige woningen zijn moeilijker te verkopen en de hypotheeklening kan hoger zijn dan de waarde van de woning. Daarom is het vaak verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Zo weet u zeker dat u niet met een restschuld blijft zitten, op het moment dat het huis minder waard is dan de openstaande lening. 

Overlijdensverzekering

Is er een overlijdensverzekering? Dan kunt u meestal de hypotheekschuld (deels) aflossen met de uitkering van de overlijdensverzekering. Soms is dit al geregeld in de hypotheekakte.

Huis erven als legaat

Heeft de overledene u het huis nagelaten als legaat? Dan is het goed om uit te zoeken of u het legaat mét of zónder hypotheekschuld krijgt. Een legaat kunt u weigeren.

De waarde van het huis in de nalatenschap

Zijn er meer erfgenamen en wilt u de waarde van het huis weten om de hoogte van uw erfdeel te bepalen? Dan moet u samen met de andere erfgenamen beslissen hoe u de waarde van de woning bepaalt. Bijvoorbeeld met een taxatie. Soms staat in het testament hoe de waarde moet worden bepaald. De waarde van huis kan afwijken van de WOZ-waarde die u opgeeft bij de erfbelasting.

De waarde van het huis bepalen voor de erfbelasting

Om de erfbelasting van een koophuis te berekenen moet u op uw aangifte de WOZ-waarde van het huis invullen van het vorig jaar. Is de WOZ-waarde volgens u te hoog, dan moet u eerst een WOZ-beschikking aanvragen op uw eigen naam. Na ontvangst van die beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente waar het huis staat.

De nieuwe eigenaar van het huis in de nalatenschap

Wat doet u met het koophuis in de nalatenschap? Blijft de partner er wonen? Koopt een van de erfgenamen de ander uit? Of verkoopt u?

Getrouwd/geregistreerd partnerschap

Is uw partner overleden, woont u in het huis en erft u het huis? Dan kan de koopwoning op uw naam worden gezet. Bent u de enige erfgenaam, dan kan dit door de inschrijving van de verklaring van erfrecht in het Kadaster.

Een erfgenaam koopt de anderen uit

Wil een van de erfgenamen eigenaar worden van het huis? Dan kan hij de andere erfgenamen uitkopen. De woning kan op zijn naam worden gezet door een zogenoemde akte van verdeling die de notaris voor u opstelt. De erfgenamen stellen de waarde vast in overleg of ze vragen een onafhankelijk taxateur. De nieuwe eigenaar moet de andere erfgenamen betalen voor hun deel. Heeft de nieuwe eigenaar het geld niet? Dan moet hij een lening afsluiten om de andere erfgenamen te betalen.

De waarde van het huis bepalen voor verkoop

De waarde van het huis kunt u op meerdere manieren bepalen. Soms staat in het testament hoe de waarde moet worden bepaald. De waarde van huis kan afwijken van de WOZ-waarde die u opgeeft bij de erfbelasting. Staat er niets in het over waarde van het huis bepalen? Dan kunt u samen met de andere erfgenamen beslissen hoe u de waarde bepaalt. Bijvoorbeeld met een taxatie.

Geen erfgenaam, maar samenlevingscontract

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met uw overleden vriend(in)? Als de overledene geen testament had, bent u geen erfgenaam. Wat er met uw huis gebeurt, hangt af van uw situatie.

Samenlevingscontract met verblijvingsbeding

Is er geen testament, maar hebben u en uw overleden vriend of vriendin een samenlevingscontract met verblijvingsbeding? En stond de woning op naam van u allebei? Dan kunt u het huis nu op uw naam laten zetten. Daarvoor is een notariële akte nodig. De wettelijke erfgenamen van uw overleden partner moeten daaraan meewerken.

Samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding of geen samenlevingscontract

Is er geen testament en heeft u een samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding of heeft u geen samenlevingscontract? Dan gaat het aandeel van uw overleden partner naar diens erfgenamen. Staat het huis alleen op de naam uw vriend(in)? Dan gaat het huis naar de familie van de overledene.

Portret van Carolien Portret van Dirk

Carolien en Dirk

"Mijn moeder is overleden. Graag zou ik haar huis kopen. Daar maak ik goede afspraken over met Dirk."

Wat vroegen anderen

Ja, u bent direct eigenaar. De woning komt op uw naam te staan door inschrijving van de verklaring van erfrecht in het Kadaster. Deze verklaring kunt u bij de notaris opvragen.

Door inschrijving van de verklaring van erfrecht in het Kadaster. Deze verklaring kunt u bij de notaris opvragen.

Als u inschat dat het huis minder waard is dan de openstaande hypotheekschuld is het verstandig de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Anders bent u namelijk persoonlijk aansprakelijk voor deze schuld.
Heeft de overledene u het huis nagelaten als legaat? Ga dan eerst na of u het legaat mét of zónder hypotheekschuld krijgt. U kunt een legaat weigeren.
Houd er rekening mee dat u erfbelasting en onroerende zaakbelasting moet betalen. Dit bedrag kan flink oplopen