Veelgestelde vragen over een woning erven

Als u een woning erft, komt daar veel bij kijken. Bent u als erfgenaam automatisch eigenaar? Wat als een van de erfgenamen in het huis wil (blijven) wonen? En hoe zit het met de erfbelasting?

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Ga voor meer informatie naar de pagina Een woning erven.

Ja, u bent direct eigenaar. De woning komt op uw naam te staan door inschrijving van de verklaring van erfrecht in het Kadaster. Deze verklaring kunt u bij de notaris opvragen.

Door inschrijving van de verklaring van erfrecht in het Kadaster. Deze verklaring kunt u bij de notaris opvragen.

Als u inschat dat het huis minder waard is dan de openstaande hypotheekschuld is het verstandig de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Anders bent u namelijk persoonlijk aansprakelijk voor deze schuld.
Heeft de overledene u het huis nagelaten als legaat? Ga dan eerst na of u het legaat mét of zónder hypotheekschuld krijgt. U kunt een legaat weigeren.
Houd er rekening mee dat u erfbelasting en onroerende zaakbelasting moet betalen. Dit bedrag kan flink oplopen.

De erfgenamen moeten overleggen wat ze met het huis willen: verkopen en de opbrengst verdelen of misschien wil een van de erfgenamen in het huis gaan wonen. Bepaal eerst de waarde van het huis. Soms staat hier iets over in het testament. Is dat niet zo, dan kunt u een onafhankelijk taxateur inschakelen.
Wil een van de erfgenamen eigenaar worden van het huis? Dan kan hij de andere erfgenamen uitkopen. De woning kan op zijn naam worden gezet door een zogenoemde akte van verdeling, die de notaris voor u opstelt. De nieuwe eigenaar moet de andere erfgenamen betalen voor hun deel.

Dat hoeft niet. Het huis kan door de verdeling van de erfenis terechtkomen bij de erfgenaam die het huis wil. Dit wordt geregeld met een akte van verdeling bij de notaris.

De erfgenamen beslissen samen of die erfgenaam in het huis mag blijven wonen. Komen de erfgenamen samen niet tot een besluit, dan kunnen ze de rechter inschakelen. De rechter beslist.

Aan de erfgenamen van de verhuurder. Zij informeren de huurder hierover.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

  • Het huis staat alleen op uw naam. Dan is het alleen van u en kunt u in het huis blijven wonen.
  • Het huis staat op naam van u beiden. Dan bent u eigenaar van de helft van de woning. Bespreek met de andere erfgenamen of u de andere helft kunt overnemen.
  • Het huis staat op naam van uw partner. Dan mag u er 6 maanden na het overlijden van uw partner blijven wonen. Omdat u de erfenis heeft verworpen, zal u daarna uit de woning moeten.

De kosten hangen samen met de tijd en complexiteit van het afwikkelen van de erfenis. Denk aan zaken als: Hoe snel zijn de erfgenamen het eens over de waarde? Hoe snel is het huis verkocht? Wil een van de erfgenamen het huis kopen en moet hij de anderen uitkopen?
Tip: vraag na het eerste gesprek met de notaris om een kostenindicatie.

Dat kunt u vastleggen in uw testament. Neem hier ook in op wie uw erfenis gaat afhandelen (executeur).

Die informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.