Vereniging

Een vereniging heeft leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

Wat is een vereniging?

Wilt u samen sporten of muziek maken? Of wilt u met anderen samenwerken om een winkelgebied te verbeteren? Bij een dergelijk gezamenlijk doel kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Hoe richt ik een vereniging op?

Er zijn twee manieren om een vereniging op te richten: met of zonder notariële akte. Om een vereniging op te richten hoeft u dus niet verplicht naar de notaris. U kunt ook onderling afspraken maken. Dit heeft wel gevolgen voor de rechtsbevoegdheid.

Rol notaris

Voor het oprichten van een vereniging is notariële tussenkomst niet verplicht, maar wel aan te bevelen.

Vond u deze informatie nuttig?