Ontbinden vereniging

Alleen de algemene ledenvergadering kan besluiten om de vereniging op te heffen. Het bestuur is daar niet toe bevoegd. Nadat het besluit is gevallen, moet het vermogen van de vereniging nog worden vereffend. Pas als dit is voltooid, houdt de vereniging op te bestaan.

Vereffening vermogen

Vereffening betekent dat de bezittingen worden verkocht en schulden worden afgelost. Mocht er daarna nog geld in de kas van de vereniging zitten, dan gaat dat naar de leden. De enige uitzondering daarop is als in de statuten is opgenomen dat het geld een andere bestemming moet krijgen.

Pas op, wanneer niet alle stappen van de vereffening op de juiste manier zijn doorlopen, kan de vereffenaar aansprakelijk worden gehouden. Meestal treedt een van de bestuursleden als vereffenaar op.

Bewaren boekhouding en contracten

Na het einde van de vereniging moeten de boekhouding en contracten van de vereniging nog zeven jaar lang worden bewaard. In de laatste algemene ledenvergadering wordt een lid aangewezen die dit gaat doen. Zijn of haar naam moet worden ingeschreven in het Handelsregister.

Redenen voor ontbinding

Het is niet altijd aan de vereniging zelf om te kiezen voor opheffing. Soms bepaalt de wet, het Openbaar Ministerie of de Kamer van Koophandel dat een vereniging wordt ontbonden.

  1. De vereniging heeft geen leden meer. Aangezien een algemene ledenvergadering niet meer mogelijk is, bepaalt de wet dat de vereniging wordt ontbonden.
  2. De vereniging kan niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen en gaat failliet. Als er geen akkoord met schuldeisers komt of als het faillissement wordt opgeheven vanwege een gebrek aan inkomsten, dan wordt de vereniging volgens de wet ontbonden.
  3. Het Openbaar Ministerie vordert de ontbinding en de rechter spreekt de ontbinding uit.
  4. De Kamer van Koophandel ontbindt de vereniging bij beschikking.

Rol notaris

Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het verstandig om samen met een notaris te controleren of alle stappen om een vereniging te ontbinden en het vermogen te vereffenen volgens de statuten zijn verlopen.