Oprichten van een vereniging

Voor de oprichting van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een notariële akte nodig. Daarnaast is een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verplicht.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte verklaart u dat u de vereniging in het leven roept en legt u de statuten vast. Dat zijn de ‘spelregels’ van de vereniging. De akte moet in het Nederlands worden opgesteld (of in het Fries in Friesland) en de notaris controleert of aan alle vereisten is voldaan. Voor de oprichting van een vereniging zijn minstens 2 personen nodig.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is verplicht zich in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in te schrijven. Meestal zorgt de notaris daarvoor. Zonder deze inschrijving zijn bestuurders van de vereniging persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de vereniging verrichten.

Bij de inschrijving in het Handelsregister worden de persoonlijke gegevens van de oprichters en de bestuurders in het register opgenomen. Ook moet een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het Handelsregister komen te staan, zijn openbaar.

De inschrijving in het Handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet u zelf doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Dit doet de notaris niet automatisch voor u.

Voor de oprichting van een informele vereniging, hoeft u niet naar de notaris. Dan is een mondelinge afspraak of een onderhandse akte voldoende. Ook hoeft u de vereniging dan niet in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Meer over de informele vereniging

Rol notaris

De notaris controleert of alle benodigde gegevens in de statuten zijn opgenomen. Heeft u twijfels over wat er wel en niet in moet komen te staan, dan kunt u de notaris altijd om advies vragen. Als aan alle vereisten is voldaan, passeert hij de oprichtingsakte. Ook daarna kunt u bij de notaris terecht, bijvoorbeeld als u zaken in de statuten wilt wijzigen. Elke wijziging moet namelijk in een notariële akte worden vastgelegd.