Klacht over de notaris: bemiddeling door de KNB

U bent niet tevreden over de dienstverlening van de notaris. U hebt geprobeerd het probleem met uw notaris op te lossen door middel van een gesprek. Of u heeft een klacht ingediend volgens de klachtenregeling van het kantoor waar de notaris werkt. Maar dit heeft niet geleid tot een bevredigende uitkomst. In dat geval kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bemiddelen.

Deze tussenkomst is onpartijdig en gebeurt door schriftelijke uitwisseling van standpunten. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen alsnog tot een oplossing leidt.

De KNB bemiddelt niet bij klachten over de rekening van de notaris. Deze kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie notariaat. Meer over de Geschillencommissie

Bemiddeling aanvragen

U kunt bemiddeling aanvragen via ons digitale aanvraagformulier of per e-mail.

Naar het aanvraagformulier

Aanvraag via e-mail
Vermeld in uw e-mail wat uw klacht is en om welke notaris het gaat. Ook willen we graag weten of u uw klacht al heeft besproken met uw notaris en wanneer. Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht en wat u als oplossing ziet. Stuur uw e-mail naar bemiddeling@knb.nl.

Na uw aanvraag

Als wij het digitale formulier of uw e-mail hebben ontvangen, ontvangt u een ontvangstbericht van de KNB. Is uw klacht voor bemiddeling geschikt, dan brengt de KNB de notaris daarvan op de hoogte. De notaris licht vervolgens de zaak van zijn of haar kant schriftelijk toe en komt mogelijk met een oplossing.

Wat er daarna gebeurt, is afhankelijk van de reactie van de notaris. Het kan zijn dat de KNB besluit dat de bemiddeling hiermee is afgelopen. Ook kan worden geoordeeld dat het zinvol is dat u en de notaris zich nogmaals schriftelijk over de zaak uitlaten. Of dat het conflict kan worden opgelost door een gesprek met hulp van de KNB.