Aanvraagformulier klachtenbemiddeling door de KNB

U heeft een klacht over uw notaris. Een gesprek met de notaris of een klacht volgens de klachtenregeling van het notariskantoor heeft niet geleid tot de gewenste uitkomst. In dat geval kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bemiddelen.

Let op: de KNB bemiddelt niet bij klachten over de rekening (declaratie) van de notaris. Deze klacht kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie notariaat. Meer over declaratiegeschillen

Een aanvraag voor bemiddeling dient u in met onderstaand formulier. Vul dit volledig in. Na verzending ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier op uw e-mailadres.

Uw klachten en verwachtingen

Gegevens notaris(kantoor)

Uw persoonlijke gegevens

* Dit veld is verplicht