Klacht over de notaris: bemiddeling door de KNB

Bent u ontevreden over de dienstverlening van de notaris? Wanneer een gesprek met de notaris niet tot een oplossing leidt, kunt u de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) inschakelen voor informele tussenkomst.

Voor welke klachten?

De tussenkomst van de KNB is bedoeld voor cliënten die ontevreden zijn over de dienstverlening van de notaris of de notarisrekening. De tussenkomst is niet bedoeld voor zuiver juridische geschillen of het vaststellen van schadevergoeding. Hiervoor wendt u zich tot de geschillencommissie of rechter.

Eerst in gesprek gaan

Verder vraagt de KNB u om eerst uw ontevredenheid met uw notaris te bespreken. Pas wanneer een open gesprek over uw bezwaar met de betreffende notaris niet tot een oplossing leidt, kan met hulp van de KNB getracht worden het contact tussen u en de notaris te herstellen om zo toch tot een oplossing te komen.

Bemiddeling aanvragen

U kunt via ons digitale formulier bemiddeling aanvragen. Na het versturen krijgt u automatisch een kopie in uw mailbox.

Bemiddeling aanvragen

Verstuurt u uw verzoek om bemiddeling liever per e-mail of post? Leg dan in uw brief of e-mail kort uit waar het om gaat.

Adresgegevens:
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Afdeling tuchtrecht en klachten
Postbus 16020
2500 BA DEN HAAG
klachten@knb.nl

Binnen enkele dagen krijgt u een ontvangstbericht van de KNB.

De procedure

Is uw bezwaar voor tussenkomst geschikt, dan brengt de KNB de notaris op de hoogte. Die licht vervolgens de zaak van zijn kant schriftelijk toe. Hij reageert op de voorstellen van de cliënt of komt zelf met een mogelijke oplossing. Met hulp van de KNB wordt geprobeerd via schriftelijke uitwisseling het conflict tussen u en uw notaris op te lossen.