ANBI-status

Veel stichtingen willen aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status wordt toegekend door de Belastingdienst. De ANBI-status zorgt voor fiscale voordelen, voor zowel schenkers als de stichting zelf.

Voordelen

Een stichting met een ANBI-status hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorwaarde is wel dat de gift in een overeenkomst wordt vastgelegd. Een ander voordeel voor de stichting zelf is dat deze in aanmerking komt voor teruggaaf van energiebelasting.

Voorwaarden

Wil een stichting in aanmerking komen voor de ANBI-status, dan moet er aan bepaalde voorwaarden van de Belastingdienst worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de stichting zich minstens voor 90 procent inzet voor het algemeen nut. Daarnaast mogen deze nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. Een bestuurder van een stichting met een ANBI-status mag geen loon ontvangen voor het verrichten van bestuurstaken. Wel mag een stichting personeel in dienst nemen. Alle voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst.

Intrekken ANBI-status

Een stichting verliest de ANBI-status als niet meer aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden wordt voldaan. Ook kan de stichting zelf de status beëindigen.