Overname bestaande onderneming

U start geen nieuwe onderneming, maar bent van plan een ander bedrijf over te nemen. Dan doet u er verstandig aan diverse zaken te controleren voordat u besluit tot overname.

Overname besloten vennootschap (bv)

U moet inzicht krijgen in de vermogenspositie van de over te nemen onderneming en de garantie dat de verschuldigde belastingen en andere verplichtingen zijn voldaan. Als het andere bedrijf een bv is, moet u van te voren nagaan of de verkoper de aandelen mag verkopen en of de over te nemen aandelen zijn volgestort. De overdracht van aandelen in een bv moet plaatsvinden bij notariële akte. De notaris zal dit dus voor u in de gaten houden.

Overname vennootschap onder firma (vof) / commanditaire vennootschap (cv)

Neemt u een aandeel in een vof of een cv dan is het van belang te weten of en welke afspraken er zijn gemaakt met de medevennoten. Ten slotte is het ook goed als u inzicht krijgt in de vermogenspositie van de over te nemen onderneming, en in de garanties. Ook de verkoper moet inzicht krijgen in de fiscale gevolgen die de verkoop voor hem heeft.

Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties moet dus in nauw overleg met deskundige adviseurs gebeuren. De notaris kan u hierbij adviseren.