Uw pensioen

Wat zijn de mogelijkheden om als ondernemer in uw pensioen te voorzien? Gaat u binnenkort met pensioen, denk dan na over de toekomst van uw bedrijf.

Pensioen bij eenmanszaak, maatschap, vof of cv

Heeft u een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, dan kunt u denken aan verschillende pensioenregelingen. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een lijfrenteverzekering of vorming van een fiscale oudedagsreserve (FOR).

Pensioen bij besloten vennootschap (bv)

Wanneer u een bv heeft opgericht, kan de bv aan u een pensioen geven. Zo’n pensioenregeling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. U kunt als directeur/grootaandeelhouder:

  • een pensioen in eigen beheer opbouwen;
  • tot een bedrijfspensioenfonds toetreden;
  • een verzekeringsovereenkomst sluiten met een daartoe bevoegde levensverzekeringsmaatschappij.

De pensioenproblematiek en met name de fiscale gevolgen van de gekozen regeling zijn bijzonder ingewikkeld. Een deskundig advies is onontbeerlijk. De notaris kan u hierbij adviseren, al dan niet in samenwerking met uw (fiscaal) adviseur.

Binnenkort met pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen, dan doet u er verstandig aan om tijdig na te denken over de toekomst van uw bedrijf. Hebt u een opvolger? Zo ja, hoe gaat u de opvolging regelen? Zo nee, wat wilt u met uw bedrijf? Er mee stoppen of het verkopen? Bent u gehuwd of geregistreerd als partner onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Wanneer u geen ondernemer meer bent kan het gunstig zijn om over te stappen naar gemeenschap van goederen. De notaris kan u hierover adviseren en dit voor u regelen.