Verkoop en bedrijfsopvolging

Gaat u uw bedrijf verkopen dan kunt u, afhankelijk van uw bedrijfsvorm, verschillende regelingen treffen. Het is van belang ook op de fiscale uitkomsten te letten.

Eenmanszaak

De opvolging van een eenmanszaak kunt u regelen door een samenwerkingsverband aan te gaan met uw opvolger, in de vorm van bijvoorbeeld een maatschap of (meestal) vennootschap onder firma (vof). Is de opvolger volledig ingewerkt en wilt u zich definitief terugtrekken, dan kan de vof voortgezet worden als commanditaire vennootschap (cv). U kunt in deze cv gaan functioneren als 'stille' vennoot. Degene die de onderneming voortzet is dan beherend vennoot. De notaris kan u helpen de verkoop zodanig te structureren dat u bij de verkoop geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de fiscale winst die in uw onderneming zit.

Vof en maatschap

Door het overlijden van een van uw zakelijke partners wordt de vof of maatschap ontbonden. U en eventueel andere vennoten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesloten zijn. Het is raadzaam om, met het oog op de continuïteit, uw notaris om advies te vragen op dit punt.

Heeft een vof of maatschap geen rechtspersoonlijkheid, dan kan het voor de bedrijfsopvolging verstandig zijn om over te gaan naar een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv). Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv)

Bij een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) kunt u uw opvolging op verscheidene manieren regelen.

Directeur worden

Uw opvolger kan directeur van de bv worden, terwijl de aandelen in uw handen blijven. U kunt dan bijvoorbeeld als commissaris van de bv toezicht blijven houden.

Aandelen certificeren

U kunt er ook voor kiezen om de aandelen in de vennootschap te certificeren. Hierdoor wordt het voordeel uit de aandelen (winst uit onderneming) gescheiden van de juridische zeggenschap verbonden aan de aandelen. Er wordt hiervoor een stichting opgericht. De aandelen worden aan deze stichting overgedragen waarna de stichting deze voor de aandeelhouders beheert. De notaris kan u hierbij adviseren.

Overdracht binnen de familie

Bij overdracht van een bedrijf binnen de familie kan gebruik worden gemaakt van diverse fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Wanneer u een eenmanszaak heeft, kunt u door de onderneming eerst een tijdje samen met uw opvolger te runnen in de vorm van een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv), betaling van inkomstenbelasting voorkomen.

Wanneer u uw bedrijf geheel of gedeeltelijk schenkt, is geen of weinig inkomstenbelasting en schenkbelasting verschuldigd. Om van deze regelingen gebruik te kunnen maken, moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Voor meer informatie over de voorwaarden die voor de verschillende faciliteiten gelden kunt u terecht bij de notaris.