Bedrijfsopvolging per testament regelen

Wat moet in een testamentaire regeling van de bedrijfsoverdracht staan?

Regelt u de bedrijfsoverdracht in een testament, dan kunnen tegengestelde belangen tussen uw erfgenamen voor problemen zorgen. Hoewel de voorkeur moet uitgaan naar een regeling 'bij leven', is een testamentaire regeling beter dan niets. In de regeling moet het volgende staan:

  • de continuïteit van de onderneming;
  • de pensioenvoorziening van de vertrekkende ondernemer en/of diens nabestaanden;
  • een kader, waarin de opvolger ongestoord kan werken;
  • een fiscaal gunstig klimaat voor de overgang.

De notaris kan een op uw persoonlijke situatie toegesneden testament opstellen. Daarin kan hij bijvoorbeeld wensen ten aanzien van opvolging binnen de onderneming vastleggen. In een testament kunt u ook iemand aanwijzen (executeur) die zorgt voor de uitvoering van uw laatste wil.