Koopcontract opstellen

Het is van belang dat alle gemaakte afspraken tussen koper en verkoper goed in het koopcontract staan. Vraag de notaris om advies als u niet weet waar u op moet letten. Of laat de notaris het koopcontract opstellen. En let op: een 'voorlopig koopcontract' is bindend!

De gemaakte afspraken

In het koopcontract staan de afspraken die u maakt met de verkoper. Het is de basis voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend. In het koopcontract staat:

  • Van wie u het huis koopt;
  • Wat u moet betalen;
  • Per wanneer het huis wordt overgedragen;
  • Eventueel: wat er aan de hand is met de woning of de grond waar de woning op staat.

Wat er verder in staat, is afhankelijk van de woning en van uw afspraken met de verkoper. Bijvoorbeeld afspraken over:

  • Ontbindende voorwaarden;
  • Een waarborgsom of bankgarantie;
  • Wat precies bij de woning hoort en wat niet;
  • Hoe u omgaat met een eventuele bodemverontreiniging en bezwarende bepalingen zoals erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld recht van overpad.

'Voorlopig koopcontract'

Er wordt wel eens gesproken over een voorlopig koopcontract maar die term is een beetje misleidend. Want alles wat u afspreekt met de verkoper, en waarvoor u tekent, is meteen al bindend. Een voorlopig koopcontract is alleen maar voorlopig omdat de woning nog niet officieel uw eigendom is.

Wie stelt het koopcontract op?

Vaak wordt het koopcontract opgesteld door de makelaar of een andere adviseur die bij de koop betrokken is. Meestal omdat dit hoort bij de standaard dienstverlening. Het is niet verplicht.

Heeft u zelf geen idee waar u op moet letten? Vraag de notaris dan om advies voor u het koopcontract tekent. Zo weet u zeker dat alles er in staat. Het beste kunt u het koopcontract door de notaris op laten stellen.

Laat de notaris het koopcontract opstellen

Een probleemloze overdracht van uw woning begint bij een goed koopcontract. Het is een juridisch document, waarvoor speciale kennis nodig is. De notaris, waar u toch al naartoe moet voor de overdrachtsakte, beschikt over die kennis.

Heldere afspraken

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. Hij zorgt ervoor dat u én de verkoper genoeg juridische informatie hebben. Hierdoor weet u precies waar u afspraken over maakt, vóór u het contract tekent. Daarnaast voorkomt de notaris dat u belangrijke zaken vergeet te regelen, zoals ontbindende voorwaarden of afspraken over zaken als bodemvervuiling.

Advies als de verkoper in gebreke blijft

De notaris adviseert u ook over wat u moet doen als de verkoper in gebreke blijft. Het is belangrijk dat u in het koopcontract afspreekt wat in dat geval uw rechten (en plichten) zijn. Bijvoorbeeld dat de verkoper een boete moet betalen als de overdracht door zijn toedoen niet doorgaat op de geplande datum. En wat u moet doen om die boete op te eisen.

Inschrijven Kadaster

Als de notaris het koopcontract opstelt, kan hij het ook meteen inschrijven bij het Kadaster. De verkoper kan de woning dan niet meer aan iemand anders verkopen. Ook wordt u beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging op de woning. Als dat gebeurt, kan de woning namelijk niet zonder meer aan u worden overgedragen. Dit komt vaker voor dan u denkt. De verkoper hoeft maar een kleine betalingsachterstand te hebben bij een webshop en het kan al misgaan.