Bedenktijd bij de koop van een woning

Hoeveel bedenktijd heeft de koper na ondertekening van het koopcontract en hoe werkt het?

De koper heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd mag hij of zij afzien van de koop. Dat mag zonder reden en is zonder gevolgen. U kunt ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in het koopcontract zetten.

Ingaan van de bedenktijd

De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt hij het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u het koopcontract opstelt, legt hij ook vast wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen koper en verkoper.

De verkoop is onomkeerbaar

Maakt de koper geen gebruik van zijn bedenktijd of is hij te laat, dan is hij verplicht het huis te kopen. En ervoor te betalen. Behalve natuurlijk als hij een beroep kan doen op één van de ontbindende voorwaarden.