Levenstestament en volmacht

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Verschil levenstestament – testament
Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Verschil levenstestament – volmacht
In een volmacht legt u vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor uw zakelijke (financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

Meer over het opstellen en regelen van een levenstestament of volmacht:

Checklist en brochures
Om u alvast na te laten denken over welke keuzes u wilt maken, kunt u de checklist invullen. Met deze vragenlijst kunt u het gesprek met de notaris voorbereiden. Als u een vraag niet begrijpt of het antwoord (nog) niet weet, dan is dat niet erg. In het gesprek met de notaris kunt u om uitleg vragen en doorpraten over de voordelen en nadelen van de keuzes. Download de checklist (pdf)
Voor uw medische zaken zie ook de KNMG-publicatie ‘Praat op tijd over uw levenseinde’. Deze is beschikbaar als e-book of te downloaden (pdf).

Naast de brochure ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ met informatie over het levenstestament, de volmacht en het testament, is sinds april 2016 een boekje beschikbaar voor de mantelzorger. De uitgave ‘Waar zeg ik JA tegen?’ geeft iemand die gevraagd wordt de belangen van een ander te behartigen in een levenstestament, inzicht in de taken en verantwoordelijkheden die daar bij komen kijken. Achterin staat een handig stappenplan. Beide brochures kunt u downloaden (zie de gekleurde blokken rechts op deze pagina).

Naar de notaris
Hebt u zich ingelezen en besluit u naar de notaris te gaan? Bereid uw bezoek dan voor met de tips op de pagina op gesprek bij de notaris.

Dementie en dan... naar de notaris
Levenstestament
Levenstestament voor oudere migranten