Hoe onterf ik mijn kind?

Wilt u uw kind onterven of uitsluiten van uw nalatenschap? Dat regelt u in uw testament.

Ook een onterfd kind heeft volgens de wet dan nog steeds recht op zijn 'legitieme portie'. De legitieme portie is een bedrag (geld) dat gelijk staat aan de helft van de waarde van zijn erfdeel dat hij volgens de wet zou erven. Hij heeft alleen recht op geld. Niet op spullen. Uw kind heeft na uw overlijden 5 jaar de tijd om zijn legitieme portie op te eisen. Doet hij dat niet binnen 5 jaar, dan vervalt het recht op zijn deel van de erfenis. Wilt u voorkomen dat uw partner de legitieme portie meteen moet uitbetalen als het onterfde kind zijn deel opeist? In uw testament kunt u bepalen dat het onterfde kind zijn legitieme portie pas krijgt op het moment dat uw partner overlijdt.
 

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'