Hoe werkt het opstellen van een testament?

Wie mag een testament laten opmaken?
Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament laten opstellen. Tenzij iemand door geestelijke problemen niet in staat is om de gevolgen van zijn testament te begrijpen. Staat iemand onder curatele vanwege een geestelijke stoornis? Dan moet de kantonrechter toestemming geven voor een testament.

Testament? Naar de notaris
Alleen een notaris kan een testament opmaken. Dat gaat zo:

  • maak een afspraak met uw notaris;
  • tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie en uw wensen;
  • de notaris vertaalt uw wensen in juridische bepalingen. De notaris adviseert u over de gevolgen van uw wensen;
  • na het gesprek krijgt u de voorlopige versie van uw testament thuis gestuurd;
  • maak een tweede afspraak om de akte te laten passeren. Uw testament is nu officieel;
  • de notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR kunnen erfgenamen na uw overlijden zien of u een testament heeft en bij welke notaris dit ligt;
  • u krijgt een kopie van uw testament mee naar huis. Het origineel bewaart de notaris in een kluis
  • uw testament is geldig tot u bij de notaris een nieuw testament opstelt
  • uw testament treedt in werking als u overlijdt.

Testament is privé
Uw testament is privé. Zolang u leeft heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand laat lezen. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht.

Als echtpaar zaken regelen in een testament
U kunt niet samen met uw partner één testament opmaken. Ieder maakt een eigen testament. Wilt u dingen gezamenlijk regelen, zoals de voogdij van uw kinderen? Dan neemt u beide in uw testament een voogdijbepaling op. Het is dan handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan.
 

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'