Automatisch gezag na erkenning

Ouders die niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebben, moesten tot voor kort naar de rechtbank om gezag aan te vragen. Vanaf 1 januari dit jaar is dat niet meer nodig: ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen vanaf die dag bij het erkennen van het kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder.

Let op: kinderen die voor 1 januari 2023 zijn erkend, vallen niet onder de wetswijziging.

Meer weten over erkenning, gezag en voogdij? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

erkenning gezag