Vraag van de Week: gevolgen schenking

Welke gevolgen kan een schenking hebben voor een uitkering? 

Als het vermogen van jouw zoon of dochter door jouw gift boven een drempelbedrag uitkomt, kan jouw kind de beurs of uitkering verliezen. Een voorbeeld: jouw alleenwonende zoon ontvangt huurtoeslag. Maar als door een schenking zijn eigen vermogen de 'drempel' van 36.952 uro passeert, kan hij (een deel van) zijn huurtoeslag verliezen. Meer informatie daarover vind je op de website van de Belastingdienst

Ook mensen in de bijstand hebben te maken met zo'n drempel. Komt hun vermogen dankzij een schenking boven die drempel uit, dan kunnen zij (een deel van) hun uitkering verliezen. Voor een alleenstaande is die drempel 7.605 euro, voor een alleenstaande ouder 15.210 euro en voor gehuwden samen ook 15.210 euro. 

Meer weten over schenken aan kinderen? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

schenken schenking