Vraag van de Week: huis demente vader verkopen

Mijn vader heeft een vorm van dementie en woont sinds kort in een verpleeghuis. Hij wil zijn huis verkopen. Kan ik dit met een volmacht regelen of heb ik dan een levenstestament nodig?

Dit kan zowel met een notariële volmacht als een levenstestament, als u daarbij wordt aangewezen als de gevolmachtigde. Voor het opstellen van een volmacht of levenstestament moet de notaris altijd vaststellen of uw vader nog wilsbekwaam is. Anders mag de notaris geen akte opstellen en laten tekenen. Bij twijfel zal de notaris een onafhankelijk arts inschakelen om de wilsbekwaamheid van uw vader vast te stellen. Hiervoor moet uw vader toestemming geven. Wanneer blijkt dat uw vader wilsonbekwaam is, zal u via de rechter bewind moeten aanvragen om het huis van uw vader te kunnen verkopen.

Meer weten over wilsbekwaamheid en dementie? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

dementie levenstestament wilsbekwaam