Vraag van de Week: huis niet gewenst

Wat gebeurt er met het huis als de erfenis wordt verworpen?

Wanneer de erfenis wordt verworpen, hangt het af van de situatie wat er met een huis zal gebeuren. Zijn er geen (andere) erfgenamen in een testament aangewezen, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat bepaalt dat degenen die verder verwijderd zijn van de erflater dan de zesde graad, niet erven. Als er op grond van de wet of het testament geen erfgenamen zijn, dan verkrijgt de Staat der Nederlanden de nalatenschap. Het huis wordt in dat geval eigendom van de Staat der Nederlanden. 

Zijn er wel erfgenamen aangewezen bij het testament en verwerpen deze erfgenamen de erfenis, dan geldt wederom het wettelijk erfrecht.

Meer weten over het erven van een woning? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

erfenis woning-erven