Vraag van de week: nadelen beneficiair aanvaarden?

Zitten er nadelen aan beneficiair aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden is een lastiger proces dan een erfenis zuiver aanvaarden. Maar als de kans groot is dat u schulden gaat erven, is het verstandig dit proces toch aan te gaan.

Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld: dit heet de vereffeningsprocedure. Dat is iets meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding en brengt wat extra kosten (rechtbank) met zich mee. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt. Anders loopt u de kans de schulden uit de erfenis uit eigen zak te moeten betalen.

Meer weten over beneficiair aanvaarden? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

beneficiair-aanvaarden erfenis