Wanneer gaat een levenstestament in?

Wanneer gaat een levenstestament in?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Het levenstestament gaat direct bij ondertekening in, maar wordt pas gebruikt als iemand tijdelijk of langdurig niet in staat is om de eigen financiële en/of medische belangen te behartigen.

2. Of het levenstestament gaat pas in als iemand wilsonbekwaam is geworden. Dat betekent dat een onafhankelijk arts dit moet toetsen. U moet dan iemand aanwijzen die de arts kan inschakelen.

De eerste mogelijkheid geniet de voorkeur, omdat het moment van wilsonbekwaamheid soms heel snel of abrupt kan gaan. U vertrouwt degene die u gevraagd heeft om uw belangen te behartigen. Gebruikt die persoon het levenstestament terwijl het nog niet nodig is, dan kunt u het levenstestament altijd wijzigen.

Meer weten over wilsbekwaamheid? Bekjik dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

levenstestament