Wat is beneficiair aanvaarden?

Een verre tante van je komt te overlijden. En jij bent een van de erfgenamen. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden, maar dan krijg je er ook alle schulden bij. Soms zijn die hoger dan het vermogen, dus dan heb je een probleem. Je kunt de erfenis verwerpen, maar dan krijg je helemaal niets. Of je kunt beneficiair aanvaarden. 

Bij beneficiair aanvaarden krijg je dus wel de erfenis, maar ben je niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Daarvoor is wel een vereffeningsprocedure nodig. Dat is iets meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding en dat brengt wat extra kosten met zich mee. Wees ook voorzichtig: als het proces niet goed verloopt, bestaat de kans dat je toch voor de eventuele schulden opdraait! 

Wil je meer informatie over beneficiair aanvaarden? Kijk dan op onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

erfenis erven beneficiair aanvaarden