Brochures en checklists

Bekijk onze brochures. Of ga naar de animaties en video's

Checklist

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. En met welke termijnen u rekening moet houden.

Download de checklist Checklist

Bekijk de checklist Checklist online

Tarieven erfbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting gelden er in 2024?

Download de tarievenkaart Tarieven erfbelasting

Brochure testament maken

Alles over het maken van een testament. En wat er met uw nalatenschap gebeurt als u geen testament heeft.

Download de brochure Brochure testament maken

Bekijk de brochure Brochure testament maken online

Wettelijke erfgenamen

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen. De wet kent 4 groepen erfgenamen.

Download de infographic Wettelijke erfgenamen

Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw testament

In deze brochure leest u hoe de notaris te werk gaat bij het opstellen van een testament. 

Download de brochure Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw testament

Tarieven schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting gelden er in 2024?

Download de tarievenkaart Tarieven schenkbelasting

Brochure Samen verder

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

Download de brochure Brochure Samen verder

Bekijk de brochure Brochure Samen verder online

Infographic samenlevingscontract

In 5 stappen breng je in kaart wat jullie in je samenlevingscontract willen vastleggen.

Download de infographic Infographic samenlevingscontract

Brochure Het levenstestament: Wie geeft u het vertrouwen?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament.

Download de brochure Brochure Het levenstestament: Wie geeft u het vertrouwen?

Bekijk de brochure Brochure Het levenstestament: Wie geeft u het vertrouwen? online

Checklist Levenstestament

Gebruik de checklist om alvast na te denken over welke keuzes u wilt maken. Het is ook een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris.

Download de checklist Checklist Levenstestament

Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw levenstestament

In deze brochure leest u hoe de notaris te werk gaat bij het opstellen van een levenstestament. 

Download de brochure Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw levenstestament

Brochure Waar zeg ik JA tegen?

Deze brochure geeft u inzicht in de taken en verant­woordelijk­heden van de vertrouwenspersoon of gevolmachtigde in het levenstestament.

Download de brochure Brochure Waar zeg ik JA tegen?

Bekijk de brochure Brochure Waar zeg ik JA tegen? online

Test bedrijfsvorm kiezen

Welke bedrijfsvorm past het beste bij uw onderneming?

Checklist WBTR

Checklist WBTR voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen.

Download de checklist Checklist WBTR

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Brochure Spelregels voor notaris en consument

Uitleg over de belangrijkste regels waar de notaris en u zich aan moeten houden.

Download de brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument

Bekijk de brochure Brochure Spelregels voor notaris en consument online

Brochure cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat

Brochure Cliëntenonderzoek en meldplicht

De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merkt u ervan?

Download brochure Brochure Cliëntenonderzoek en meldplicht

Brochure client screening and obligation to report

Brochure Client screening and obligation to report

The notary is obligated to report unusual transactions. What does this mean? And in what way does it affect you?

Download brochure Brochure Client screening and obligation to report