Executeur benoemen

U benoemt iemand tot executeur in uw testament. Dat kan iedereen zijn: een familielid, een goede vriend of een notaris. U kunt ook meerdere executeurs aanwijzen. Een executeur heeft volgens de wet een aantal taken. Wat er van de executeur wordt verwacht, hangt af van het testament.

Iemand is niet verplicht de rol van executeur op zich te nemen. Vaak krijgt de executeur een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Dat staat meestal in het testament.

Waarom een executeur

Een executeur (vroeger: executeur testamentair) zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. Een executeur is bijvoorbeeld handig in de volgende situaties:

  • U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer).
  • Uw erfgenamen zijn minderjarig.
  • U heeft veel erfgenamen, of veel bezittingen en vermogen.
  • U heeft een goed doel als erfgenaam.
  • U heeft veel legaten in uw testament opgenomen.

Wat doet een executeur

Er zijn drie soorten executeurs:

Begrafenisexecuteur

Een begrafenisexecuteur mag alleen de uitvaart regelen.

Zorg dat uw uitvaartwensen niet alleen in uw testament staan, maar bijvoorbeeld ook in uw levenstestament of een apart document. Dan zijn uw wensen direct na uw overlijden beschikbaar. Vergeet niet om dit met uw naasten te bespreken. Meer over levenstestament

Executeur

Een 'gewone' executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als een 'gewone' executeur met nog een paar extra bevoegdheden. Vaak gaat het om het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed. De extra bevoegdheden neemt u ook op in het testament.

Aan de slag als executeur? Gebruik het stappenplan voor het afwikkelen en verdelen van de erfenis. Bekijk het stappenplan

Wat vroegen anderen

Volgens de wet staat hiervoor een vergoeding ter grootte van één procent van het vermogen van de overledene op de dag van overlijden.

Alleen als dit zo in het testament staat vermeld.

Brochure testament maken

Alles over het maken van een testament. En wat er met uw nalatenschap gebeurt als u geen testament heeft.

Download de brochure Brochure testament maken

Bekijk de brochure Brochure testament maken online