Alle opties

Trouwen, geregistreerd partnerschap, met of zonder voorwaarden, samenlevings­contract, wat past het beste bij u? De verschillen in het kort.

 

Samenwonen

Trouwen of
geregistreerd partnerschap

 

Volgens de wet Zonder contract: er is niets geregeld

Zelf bepalen Samenlevingscontract bij de notaris

Volgens de wet Beperkte gemeenschap van goederen

Zelf bepalen Voorwaarden bij de notaris

Huis, bezit en schuld

Samenwonen zonder contract

Huis, bezittingen en schulden van één van beiden, zijn persoonlijk. Wat u samen koopt en de schulden die u samen aangaat, zijn van u samen.

Met een samenlevingscontract

U legt afspraken vast over de verdeling van bezittingen en schulden. Dit voldoet aan de voorwaarden om partner­pensioen te krijgen.

Trouwen of partnerschap volgens de wet

Huis, bezittingen en schulden van tijdens het huwelijk of partner­schap, zijn van u samen. Er zijn een paar uitzonderingen.

Trouwen of partnerschap met voorwaarden

U legt vast waarin u wilt afwijken van de wet. U bepaalt zelf of u meer of minder bezittingen en schulden gemeen­schappelijk maakt.

Kinderen

Samenwonen zonder contract

De biologische moeder heeft het gezag bij geboorte. De andere ouder heeft door erkenning automatisch het gezag.

Met een samenlevingscontract

De biologische moeder heeft het gezag bij geboorte. De andere ouder heeft door erkenning automatisch het gezag.

Trouwen of partnerschap volgens de wet

Bij een huwelijk of partner­schap is het gezag automatisch geregeld.

Trouwen of partnerschap met voorwaarden

Bij een huwelijk of partner­schap is het gezag automatisch geregeld.

Eigen zaak

Samenwonen zonder contract

Eigen zaak en eventuele schulden zijn persoonlijk. Partner heeft geen recht op winst of waarde­stijging van de onder­neming.

Met een samenlevingscontract

In het contract regelt u de verdeling van een waarde­stijging.

Trouwen of partnerschap volgens de wet

Tijdens het huwelijk of partner­schap deelt u alles wat u krijgt of schuldig wordt, dus ook de financiële risico’s van een onder­neming.

Trouwen of partnerschap met voorwaarden

U legt vast waarin u wilt afwijken van de wet. U kunt hiermee zowel uw partner als uw bedrijf tegen risico’s beschermen.

Denk aan voorwaarden

Overlijden

Samenwonen zonder contract

Uw partner is geen erfgenaam. Huis, bezittingen en schulden en eigen zaak gaan over op uw familie.

Met een samenlevingscontract

Met een samenlevings­contract betaalt uw partner minder erf­belasting.

Wilt u dat uw partner erft, dan maakt u een testament

Trouwen of partnerschap volgens de wet

Uw partner en kinderen zijn erfgenaam. Wilt u wat anders, dan maakt u een testament.

Trouwen of partnerschap met voorwaarden

Uw partner en kinderen zijn erfgenaam. Wilt u wat anders, dan maakt u een testament.

Uit elkaar

Samenwonen zonder contract

Gezamenlijke bezittingen en schulden verdeelt u. Bij minderjarige kinderen moet u een ouderschaps­plan opstellen.

Met een samenlevingscontract

De afspraken loopt u samen na en u beëindigt het contract. Bij minderjarige kinderen moet u een ouderschaps­plan opstellen.

Trouwen of partnerschap volgens de wet

Scheiden gaat via de rechter. Er geldt partner- en kinder­alimentatie. U houdt beiden het gezag. Partner­schap zonder minderjarige kinderen kan ook beëindigd worden via de notaris of advocaat.

Trouwen of partnerschap met voorwaarden

Scheiden gaat via de rechter. Er geldt partner- en kinder­alimentatie. U houdt beiden het gezag. Partner­schap zonder minderjarige kinderen kan ook beëindigd worden via de notaris of advocaat.