Bezwaarde

De bezwaarde is de eerste erfgenaam bij een erfenis of eerste legataris bij een tweetrapslegaat. Stel dat een vader zoon 1 tot zijn eerste erfgenaam benoemd. Mocht zoon 1 komen te overlijden, dan gaat de erfenis van de vader – of wat daar nog van over is – naar zoon 2. In dit voorbeeld noemen we zoon 1 de bezwaarde erfgenaam en zoon 2 de verwachter.