Comparant

Een persoon die voor een notaris verschijnt. Een comparant moet bij een notaris aanwezig zijn om een handtekening te zetten onder een akte. Een comparant staat genoemd in de notariële akte.

Maar het kan ook zijn dat er een volmacht wordt gegeven om de akte te passeren. In dat geval is de comparant een medewerker van het notariskantoor. De medewerker is dan geen partij bij de akte. Dat is nog steeds degene van wie de akte is.