Curatele

Een maatregel waarbij de persoon de controle kwijtraakt over zaken als geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Een persoon wordt onder curatele gesteld als iemand niet meer verstandig kan handelen door bijvoorbeeld een verslaving, een verstandelijke beperking of dementie.