Insolvent

Als een bedrijf, een persoon of een instelling insolvent is, dan kunnen zij hun rekeningen niet meer betalen. In Nederland zijn er drie gevolgen van insolventie te onderscheiden: het faillissement, surseance van betaling en schuldsanering.