Kantonrechter

Een kantonrechter is een rechter bij de rechtbank die arbeids- en huurzaken en kantonzaken behandelt. Kantonzaken (ook wel civiele zaken genoemd) zijn zaken waarin het om maximaal 25.000 euro gaat.

Bij civiele zaken gaat het vaak om een meningsverschil tussen burgers, tussen bedrijven, of tussen burgers en bedrijven.