Wat is de wettelijke verdeling tussen partner en kinderen?

Zonder testament wordt uw nalatenschap in gelijke delen verdeeld tussen uw partner en eventuele kinderen. Dat is de wettelijke verdeling. 

Leeft uw partner nog? Dan krijgen uw kinderen hun erfdeel later
Leeft uw partner nog op het moment dat u overlijdt? Volgens de wettelijke verdeling krijgen uw kinderen hun erfdeel na uw overlijden niet meteen in handen. Om te voorkomen dat uw partner gedwongen wordt om het huis of andere goederen te verkopen, mag uw partner het erfdeel van de kinderen blijven gebruiken. Zo kan uw partner in het huis blijven wonen en geld van de rekening halen voor dagelijks levensonderhoud. Uw partner moet de eventuele erfbelasting voor de kinderen voorschieten.

Eerder opeisen erfdeel
De kinderen kunnen hun erfdeel opeisen:

  • bij faillissement van uw partner
  • als uw partner in de schuldsanering terechtkomt
  • bij overlijden van uw partner

Afwijken wettelijke verdeling
Met een testament kunt u afwijken van de wettelijke verdeling. Bijvoorbeeld door te bepalen dat uw kinderen meteen bij uw overlijden een geldsom in handen krijgen. Of dat ze hun deel krijgen als uw partner naar een verzorgingshuis gaat. Dat kan gunstig zijn voor de eigen bijdrage die uw partner eventueel moet betalen voor het verzorgingshuis.

Recht van kinderen bij stiefouders
Om te voorkomen dat het familiebezit na uw overlijden uit de familie wegvloeit, hebben kinderen het recht om hun deel van de erfenis op te eisen als er stiefouders in het spel zijn. Dit zijn wilsrechten. Uw kind kan een beroep doen op zijn wilsrechten als:

  • u hertrouwd bent of (opnieuw) een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • uw partner hertrouwt of opnieuw een geregistreerd partnerschap aangaat

Met een testament kunt u de wilsrechten van uw kinderen uitbreiden, beperken of opheffen.
 

<< Terug naar het vragenoverzicht 'nalatenschap regelen'