Bedenktijd na ondertekening van het koopcontract

Als koper heeft u volgens de wet drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd mag u afzien van de koop. U hoeft geen redenen op te geven en het heeft geen gevolgen. U kunt met de verkoper ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet u dan wel in het koopcontract zetten.

Ingaan van de bedenktijd
De bedenktijd gaat in op de dag dat u een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt u het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. Als de notaris voor u het koopcontract opstelt, is meteen duidelijk wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan daarover dan geen misverstand ontstaan tussen u en de verkoper.

Afzien van de koop
Wilt u afzien van de koop, dan is het verstandig de verkoper schriftelijk te informeren, natuurlijk met een ontvangstbevestiging. Dat kan per fax zijn, per mail of per (aangetekende) brief.

De koop is onomkeerbaar
Als u geen gebruik heeft gemaakt van de ontbindende voorwaarden of de bedenktijd, dan kunt u niet meer terug. U bent dan verplicht het huis te kopen. En ervoor te betalen. Dus óók als u bijvoorbeeld wordt ontslagen en daardoor financiële problemen krijgt.

<< Terug naar het vragenoverzicht 'een woning kopen'