Huwelijkse voorwaarden

Besteedbaar inkomen

Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen, min de sociale premies en belastingen en na aftrek van nodige kosten van levensonderhoud. Wat overblijft, mag vrij worden uitgegeven.

Homologatie

Homologatie is de goedkeuring van een overeenkomst door de rechter. Als partijen een schriftelijk akkoord hebben gemaakt, kunnen ze dit akkoord laten homologeren.

Lees volledige uitleg over Homologatie

Huwelijksgoederenregister

Een openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld. 

Onderscheidenlijk

De manier waarop bepaalde, met elkaar samenhangende, begrippen van elkaar verschillen.

Liever bladeren dan klikken?
Download dan een van de vertaalgidsen.

Bekijk alle brochures